Pravidlá ochrany súkromia

Oznámenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s návštevou webstránky

 (Posledná aktualizácia: 27. 10. 2020)

V tomto oznámení sa uvádza, ako a prečo spoločnosť WAVEMAKER Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 722 908 (ďalej tiež “WAVEMAKER” alebo “my”) zhromažďuje a používa osobné údaje konkrétne z návštev webových stránok WAVEMAKER: www.wavemakerglobal.com/sk (ďalej tiež “web” alebo “webové stránky”). WAVEMAKER je vo vzťahu k vašim osobným údajom ich prevádzkovateľom.

Toto oznámenie tiež vysvetľuje vaše práva a spôsob, ako tieto práva uplatňovať.

Kto sme?

WAVEMAKER Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 722 908, Slovenská republika, je mediálna agentúra, ktorá je slovenskou pobočkou globálnej agentúry WAVEMAKER a je súčasťou širšej mediálnej siete GroupM. WAVEMAKER je prevádzkovateľom webovej stránky a právnickou osobou zodpovednou za údaje získané od vás prostredníctvom webovej stránky v Slovenskej republike.

Rešpektujeme súkromie užívateľov našich webových stránok a uznávame, že keď sa rozhodnete nám poskytnúť informácie o sebe, veríte nám, že budeme s týmito informáciami konať zodpovedným spôsobom. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov obsahuje dôležité informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje. Je dôležité, aby ste si toto oznámenie o ochrane osobných údajov prečítali, ak zhromažďujeme alebo spracovávame osobné údaje o vás. Uistite sa, že ste si plne vedomí toho, ako a prečo používame vaše dáta. Pokiaľ s našimi zásadami a postupmi nesúhlasíte, nemali by ste pristupovať k webovým stránkam ani ich používať. Prístupom na webové stránky alebo ich používaním súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak máte otázky, môžete nás vždy kontaktovať nižšie.

Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Wavemaker Slovakia s. r. o. Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

 • e-mailová adresa: zodpovedna.osoba@groupm.com,
 • adresa sídla spoločnosti: WAVEMAKER Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 722 908.

V prípade písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti Wavemaker Slovakia s. r. o. prosím uveďte na obálku text „GDPR – zodpovedná osoba“.

Aké osobné údaje zhromažďujeme, za akým účelom?

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, nebudeme v súvislosti s návštevou webu užívateľom zhromažďovať ďalšie kategórie osobných údajov ani ich nebudeme používať na vecne odlišné, nesúvisiace alebo nekompatibilné účely bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali.

Por. č. Kategórie osobných údajov Zdroj osobných údajov Účel spracovania
1 Online identifikátory: Cookie ID, IP adresa, BrowserID, Device ID, lokalizačné dáta. Cookies Viď sekcia “Cookies” ďalej.

Cookie dáta

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám umožňujú identifikovať váš prehliadač a zariadenie a oznámiť nám, ktoré stránky na našom webe navštevujete a na ktorých stránkach trávite najviac času. Robíme to pomocou nasledujúceho:

Cookie: je malý alfanumerický textový súbor, ktorý automaticky priradíme návštevníkom našich webových stránok. Je uložený vo vašom prehliadači a umožňuje nám identifikovať vašu interakciu s nami. Niekedy sa na vašom zariadení nachádza súbor cookie iba raz, keď navštevujete našu webovú stránku; toto sa nazýva relačné cookie. Cookies niekedy zostanú na vašom zariadení, kým ich neodstránite alebo nevyprší automaticky; nazýva sa to trvalý súbor cookie. Na našich webových stránkach sa používajú oba typy súborov cookie.

IP adresa: znamená adresu internetového protokolu

Pixel: je riadok kódu, ktorý je umiestnený na našich webových stránkach a pomocou ktorého zaznamenávame, že ste navštívili konkrétnu stránku na našich webových stránkach.

Použitím nastavení prehliadača môžete zabrániť použitiu súborov cookie. Ak sa rozhodnete neakceptovať súbory cookie, niektoré funkcie webových stránok nemusia fungovať, pretože niektoré alebo všetky tieto informácie sa používajú na zlepšenie používania webových stránok dodávaním obsahu, ktorý pravdepodobne uprednostňujete pri budúcich návštevách.

Účely spracúvania cookie dát

Účel Právny základ spracovateľskej činnosti
Ukladanie a/alebo prístup k informáciám v zariadení súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Meranie výkonu obsahu spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
Striktne potrebné technické súbory cookies (nevyhnutné)
umožňujú pohybovať sa na webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na akcie, ktoré používateľ urobil a na základe ktorých požiadal o služby. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre používanie webovej stránky MS.
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť zákon č. 351/2011 Z. z.

Konkrétne typy súborov cookie, ktoré používa spoločnosť WAVEMAKER za vyše uvedeným účelom

Druh cookie Typ cookie Odkaz Popis Právny základ spracovania Doba spracovania odo dňa získania OÚ
__hssrc Performance – First Party https://wavemakerglobal.com/Tento súbor cookie je spojený s webovými stránkami postavenými na platforme HubSpot, ktorá uvádza, že je používaný na analýzu webových stránok. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Čas návštevy webstránky
_gid Performance – First Party https://wavemakerglobal.com/Slúži na rozlíšenie používateľov s pomocou služby Google Analytics – analytické súbory cookie tretích strán: analytika Google na štatistické účely. Typ spracovávaných údajov: IP adresy. Aby sme maximalizovali súkromie používateľov/návštevníkov, používame funkciu „maskovanie IP“, ktorá ukladá systému stmavenie posledných 8 číslic adresy IP používateľa/návštevníka pred vykonaním akéhokoľvek druhu spracovania, čo v skutočnosti znamená analyzovaný Účel: zhromažďovať informácie v súhrnnej forme o počte používateľov a o tom, ako navštevujú naše stránky, spracovávať štatistiky. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 deň
_gat_UA- Performance – First Party https://wavemakerglobal.com/Toto je vzorový typ súboru cookie nastavený službou Google Analytics, kde prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, ktorej sa týka. Zdá sa, že ide o variáciu súboru _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s veľkým objemom prevádzky. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia pár sekúnd
__hssc Performance – First Party https://wavemakerglobal.com/Tento súbor cookie je spojený s webovými stránkami postavenými na platforme HubSpot, ktorá uvádza, že je používaný na analýzu webových stránok. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 30 minút
_gaPerformance – First Party https://wavemakerglobal.com/Slúži na rozlíšenie používateľov s pomocou služby Google Analytics – analytické súbory cookie tretích strán: analytika Google na štatistické účely. Typ spracovávaných údajov: IP adresy. Aby sme maximalizovali súkromie používateľov/návštevníkov, používame funkciu „maskovanie IP“, ktorá ukladá systému stmavenie posledných 8 číslic adresy IP používateľa/návštevníka pred vykonaním akéhokoľvek druhu spracovania, čo v skutočnosti znamená analyzovaný Účel: zhromažďovať informácie v súhrnnej forme o počte používateľov a o tom, ako navštevujú naše stránky, spracovávať štatistiky. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2 roky
__hstc Performance – First Party https://wavemakerglobal.com/Tento súbor cookie je spojený s webovými stránkami postavenými na platforme HubSpot, ktorá uvádza, že je používaný na analýzu webových stránok. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 rok
hubspotutk Functionality – First Party https://wavemakerglobal.com/Tento názov súboru cookie je spojený s webovými stránkami postavenými na platforme HubSpot. HubSpot uvádza, že jeho účelom je autentifikácia používateľa. Ako trvalý súbor cookie nie je možné ho klasifikovať ako striktne nevyhnutný. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 rok
__cfduid Functionality – Third Party http://hs-analytics.net/Túto doménu vlastní HubSpot. Táto konkrétna doména pre spoločnosť zaisťuje, že všetky funkcie HubSpot sú na stránku pridané správne. Spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ 1 mesiac
__cfduidFunctionality – Third Party http://hs-scripts.com/Túto doménu vlastní HubSpot. Táto konkrétna doména pre spoločnosť zaisťuje, že všetky funkcie HubSpot sú na stránku pridané správne. Spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a month
vuid Functionality – Third Party http://vimeo.com/Túto doménu vlastní spoločnosť Vimeo. Hlavnou obchodnou činnosťou je: Poskytovanie a zdieľanie videa Spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ 2 roky
lang Targeting/Advertising – Third Party http://ads.linkedin.com/Túto doménu vlastní spoločnosť LinkedIn, platforma na vytváranie business sietí. Táto subdoména je spojená s marketingovými službami LinkedIn, ktoré vlastníkom webových stránok umožňujú získať prehľad o typoch používateľov na ich webe na základe profilových údajov LinkedIn a zlepšiť tak cielenie. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Čas návštevy webstránky
test_cookie Targeting/Advertising – Third Party http://doubleclick.net/Túto doménu vlastní spoločnosť Doubleclick (Google). Hlavnou obchodnou činnosťou je: Doubleclick sú reklamné burzy ponúk Googlu v reálnom čase Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 15 minút
IDE Targeting/Advertising – Third Party http://doubleclick.net/Túto doménu vlastní spoločnosť Doubleclick (Google). Hlavnou obchodnou činnosťou je: Doubleclick sú reklamné burzy ponúk Googlu v reálnom čase Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 rok
__cfduid Targeting/Advertising – Third Party http://hsadspixel.net/Túto doménu vlastní Hubspot. Spoločnosť poskytuje celý rad technológií a služieb online marketingu a predaja. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 mesiac
__cfduid Targeting/Advertising – Third Party http://hsforms.com/Túto doménu vlastní Hubspot. Spoločnosť poskytuje celý rad technológií a služieb online marketingu a predaja. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 mesiac
__cfduid Targeting/Advertising – Third Party hubspot.comTúto doménu vlastní Hubspot. Spoločnosť poskytuje celý rad technológií a služieb online marketingu a predaja. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 mesiac
lidc Targeting/Advertising – Third Party http://linkedin.com/Túto doménu vlastní spoločnosť LinkedIn, platforma na vytváranie business sietí. Spravidla funguje ako hostiteľ tretej strany, kde vlastníci webových stránok umiestnili na svoje stránky jedno z tlačidiel na zdieľanie obsahu, hoci jeho obsah a služby je možné vložiť inými spôsobmi. Aj keď tieto tlačidlá pridávajú funkčnosť webovým stránkam, na ktorých sa nachádzajú, cookies sa nastavujú bez ohľadu na to, či má alebo nemá aktívny profil Linkedin alebo či súhlasí s ich podmienkami. Z tohto dôvodu je klasifikovaný ako primárne doména sledovania/zacielenia. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 deň
bcookie Targeting/Advertising – Third Party http://linkedin.com/Túto doménu vlastní spoločnosť LinkedIn, platforma na vytváranie business sietí. Spravidla funguje ako hostiteľ tretej strany, kde vlastníci webových stránok umiestnili na svoje stránky jedno z tlačidiel na zdieľanie obsahu, hoci jeho obsah a služby je možné vložiť inými spôsobmi. Aj keď tieto tlačidlá pridávajú funkčnosť webovým stránkam, na ktorých sa nachádzajú, cookies sa nastavujú bez ohľadu na to, či má alebo nemá aktívny profil Linkedin alebo či súhlasí s ich podmienkami. Z tohto dôvodu je klasifikovaný ako primárne doména sledovania/zacielenia. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2 roky
UserMatchHistory Targeting/Advertising – Third Party http://linkedin.com/Túto doménu vlastní spoločnosť LinkedIn, platforma na vytváranie business sietí. Spravidla funguje ako hostiteľ tretej strany, kde vlastníci webových stránok umiestnili na svoje stránky jedno z tlačidiel na zdieľanie obsahu, hoci jeho obsah a služby je možné vložiť inými spôsobmi. Aj keď tieto tlačidlá pridávajú funkčnosť webovým stránkam, na ktorých sa nachádzajú, cookies sa nastavujú bez ohľadu na to, či má alebo nemá aktívny profil Linkedin alebo či súhlasí s ich podmienkami. Z tohto dôvodu je klasifikovaný ako primárne doména sledovania/zacielenia. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 mesiac
lang Targeting/Advertising – Third Party http://linkedin.com/Túto doménu vlastní spoločnosť LinkedIn, platforma na vytváranie business sietí. Spravidla funguje ako hostiteľ tretej strany, kde vlastníci webových stránok umiestnili na svoje stránky jedno z tlačidiel na zdieľanie obsahu, hoci jeho obsah a služby je možné vložiť inými spôsobmi. Aj keď tieto tlačidlá pridávajú funkčnosť webovým stránkam, na ktorých sa nachádzajú, cookies sa nastavujú bez ohľadu na to, či má alebo nemá aktívny profil Linkedin alebo či súhlasí s ich podmienkami. Z tohto dôvodu je klasifikovaný ako primárne doména sledovania/zacielenia. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Čas návštevy webstránky
lissc Targeting/Advertising – Third Party http://linkedin.com/Túto doménu vlastní spoločnosť LinkedIn, platforma na vytváranie business sietí. Spravidla funguje ako hostiteľ tretej strany, kde vlastníci webových stránok umiestnili na svoje stránky jedno z tlačidiel na zdieľanie obsahu, hoci jeho obsah a služby je možné vložiť inými spôsobmi. Aj keď tieto tlačidlá pridávajú funkčnosť webovým stránkam, na ktorých sa nachádzajú, cookies sa nastavujú bez ohľadu na to, či má alebo nemá aktívny profil Linkedin alebo či súhlasí s ich podmienkami. Z tohto dôvodu je klasifikovaný ako primárne doména sledovania/zacielenia. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 rok
bscookie Targeting/Advertising – Third Party http://www.linkedin.com/Túto doménu vlastní spoločnosť LinkedIn, platforma na vytváranie business sietí. Spravidla funguje ako hostiteľ tretej strany, kde vlastníci webových stránok umiestnili na svoje stránky jedno z tlačidiel na zdieľanie obsahu, hoci jeho obsah a služby je možné vložiť inými spôsobmi. Aj keď tieto tlačidlá pridávajú funkčnosť webovým stránkam, na ktorých sa nachádzajú, cookies sa nastavujú bez ohľadu na to, či má alebo nemá aktívny profil Linkedin alebo či súhlasí s ich podmienkami. Z tohto dôvodu je klasifikovaný ako primárne doména sledovania/zacielenia. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2 roky
YSC Targeting/Advertising – Third Party http://youtube.com/YouTube je platforma spoločnosti Google na poskytovanie a zdieľanie videí. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených do webových stránok, ktoré sú agregované s profilovými údajmi z iných služieb Google, aby mohli návštevníkom webu zobrazovať cielenú reklamu na širokej škále ich vlastných a iných webových stránok. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Čas návštevy webstránky
VISITOR_INFO1_LIVE Targeting/Advertising – Third Party http://youtube.com/YouTube je platforma spoločnosti Google na poskytovanie a zdieľanie videí. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených do webových stránok, ktoré sú agregované s profilovými údajmi z iných služieb Google, aby mohli návštevníkom webu zobrazovať cielenú reklamu na širokej škále ich vlastných a iných webových stránok. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 6 mesiacov
GPS Targeting/Advertising – Third Party http://youtube.com/YouTube je platforma spoločnosti Google na poskytovanie a zdieľanie videí. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených do webových stránok, ktoré sú agregované s profilovými údajmi z iných služieb Google, aby mohli návštevníkom webu zobrazovať cielenú reklamu na širokej škále ich vlastných a iných webových stránok. Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 30 minút
home_page_visited Other – First Party https://wavemakerglobal.com/Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
home_page_visitedOther – Third Party http://ajax.googleapis.com/Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 rok
__cfduid Other – Third Party hs-banner.com/Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 mesiac
__cfduid Other – Third Party http://hscollectedforms.net/Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 1 mesiac

Príjemcovia

Vaše dáta môžeme odovzdať spoločnostiam našej skupiny GroupM, aby vás mohli kontaktovať na účel stanovený v tomto oznámení o ochrane osobných údajov:

Vaše dáta môžeme odovzdať našim spracovateľom dát (všeobecne “príjemcovia”), ktorí poskytujú služby v našom mene, pri ktorých využívame od vás získané informácie, ktoré sme popísali vyššie. S týmito spoločnosťami máme uzatvorené zmluvy. Príjemcovia nesmú používať tieto informácie pre žiadny iný účel, než je uvedený v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

 • Cookies
  • GroupM Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 44 209 231 – spoločnosť zabezpečujúca back-office služby (personálny, finančný a operatívny manažment, účtovníctvo, plánovanie, controlling a reporting, cloudové služby, vlastníctvo serverov);
  • Externé spoločnosti zabezpečujúce webhosting a technickú správu webu, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

V prípade, že dôjde k akvizícii WAVEMAKER iným právnickým subjektom alebo k akvizícii všetkých alebo podstatnej časti aktív spoločnosti WAVEMAKER, prostredníctvom konsolidácie, zlúčenie, nákupu aktív alebo iné transakcie, vyhradzujeme si právo previesť všetky dáta nadobúdateľovi alebo pod kontrolu nadobúdajúci strany, a tieto informácie môže nadobúdateľ použiť vo svojom podnikaní.

WAVEMAKER poskytuje osobné údaje aj subjektom, ktorým poskytnutie Vašich osobných údajov jej vyplýva z osobitných predpisov.

Prevody mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Ak nám poskytnete osobné údaje, môžeme tieto osobné údaje preniesť do a z vašej krajiny alebo jurisdikcie do iných krajín alebo jurisdikcií na celom svete, aby sme mohli tieto osobné údaje použiť, ako je opísané vyššie. Našou štandardnou praxou je používať vzorové doložky Európskej únie na prenos údajov z krajín EHP a Švajčiarska do iných krajín, ktoré nie sú členmi EHP. Mimo EHP môžeme, v prípade potreby dáta preniesť do Veľkej Británie a USA.

Vaše práva

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte nasledujúce práva, vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“):

 • Právo na prístup (podľa čl. 15 Nariadenie) – Môžete prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracováva. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu (podľa čl. 16 Nariadenie) – Môžete prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.
 • Právo na výmaz (alebo “právo byť zabudnutý”, podľa čl. 17 Nariadenie) – Môžete prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 3. vzniesol i ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre ich takéto spracovanie alebo ste vzniesol námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne;
 5. Vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracovanie (podľa čl. 18 Nariadenia) – Môžete prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 1. Popreliste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. Spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. Vzniesoliste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na prenosnosť údajov (podľa čl. 20 Nariadenie) – V prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Právo sťažovať (podľa čl. 77 Nariadenia) – Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk.

Ak by ste kedykoľvek chceli uplatniť tieto práva, môžete nás kontaktovať pomocou údajov uvedených v dolnej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov v časti „KONTAKT“. Mali by ste uviesť svoje celé meno, e-mailovú adresu a jasné pokyny týkajúce sa zmien, o ktoré žiadate, dostatočne podrobne, čo nám umožňuje správne porozumieť, vyhodnotiť a odpovedať na vašu žiadosť. Okrem toho vás žiadame, aby ste poskytli dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, či ste osoba (alebo jej oprávnený zástupca), o ktorej sme osobné údaje zhromaždili. Aby sme ochránili bezpečnosť vašich osobných údajov, nevyhovieme žiadosti, ak nemôžeme overiť vašu totožnosť (alebo v prípade splnomocneného zástupcu oprávnenie podať žiadosť) a potvrdiť, že sa osobné údaje týkajú vás. Pokiaľ ide o akékoľvek žiadosti o vymazanie vašich údajov, hneď ako dostaneme a overíme vašu žiadosť, odstránime (a nariadime našim poskytovateľom služieb, aby vymazali) vaše osobné informácie z našich záznamov, pokiaľ sa neuplatňuje výnimka podľa platného zákona. Môžeme si však ponechať osobné informácie, ktoré boli anonymizované alebo zhromaždené.

Ak nemôžeme vyhovieť žiadosti (úplne alebo čiastočne), odpoveď, ktorú poskytneme, vysvetlí aj dôvody, ktoré nemôžeme splniť.

Nebudeme vás diskriminovať za uplatňovanie akýchkoľvek vašich práv.

Používanie webu deťmi a údajmi detí

Neposkytujeme služby priamo deťom. Táto webová stránka nie je vyvinutá pre deti mladšie ako 16 rokov ani nie je zameraná na deti. Osobitne požadujeme, aby deti neposkytovali informácie o sebe prostredníctvom našej webovej stránky. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo tento druh informácií a chcete, aby boli odstránené, môžete nás kontaktovať na e-mailové adrese zodpovedna.osoba@groupm.com. Ak zistíme, že sme zhromaždili informácie o dieťati mladšom ako 16 rokov, odstránime ho.

Uchovávanie a uchovávanie údajov

Vaše údaje budeme uchovávať počas primeraného obdobia na účely uvedené vyššie. Dodržiavame všeobecne akceptované štandardy online reklamného priemyslu, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, sú bezpečné, presné a aktuálne a uchovávané iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa používajú. Tieto normy zahŕňajú vykonávanie nevyhnutných fyzických, elektronických a riadiacich činností, ktoré sú potrebné na ochranu integrity údajov, prístupu a použitia.

Informačná bezpečnosť

Zachovanie súkromia informácií našich používateľov je pre nás veľmi dôležité, čo znamená, že sa staráme a venujeme osobitnú pozornosť našim bezpečnostným opatreniam na ochranu týchto informácií pred narušením údajov. Dodržiavame priemyselné normy na ochranu pred neoprávneným prístupom k informáciám, ich uchovávaním a zverejňovaním. Patria sem fyzické, elektronické a riadiace činnosti na ochranu integrity informácií, prístupu a používania.

Prepojenie na iné webové stránky/webové stránky tretích strán

Odkaz z našej webovej stránky na inú webovú stránku neznamená naše potvrdenie pridružených spoločností alebo webových stránok a nekontrolujeme webové stránky tretích strán, na ktoré odkazujeme, ani nepreberáme zodpovednosť za ich obsah alebo zásady ochrany osobných údajov. Po kliknutí na odkaz na inú webovú stránku prestane platiť oznámenie o ochrane osobných údajov WAVEMAKER. Je dôležité, aby ste si vždy prečítali zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok, ktoré navštevujete.

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Upozorňujeme, že z dôvodu meniacej sa povahy zákonov a nariadení o ochrane súkromia, digitálnych technológií a nášho podnikania môžeme toto upozornenie o ochrane osobných údajov čas od času zmeniť. Pravidelne si prečítajte toto upozornenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa dozvedeli o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa mohli vyskytnúť (aktualizujeme dátum účinnosti v hornej časti stránky, aby sme vám pomohli vedieť, kedy boli vykonané zmeny).

Ak máte akékoľvek sťažnosti alebo nás chcete kontaktovať:

Použite nižšie uvedené podrobnosti v závislosti od toho, kde sa nachádzate, a my sa budeme snažiť vyriešiť akékoľvek sťažnosti alebo obavy, ktoré by vás mohli mať v súvislosti so spôsobom zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemáte pocit, že sme sa primerane zaoberali vašimi obavami, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu údajov vo vašej jurisdikcii a podať formálnu sťažnosť.

Kontakty

Slovenská republika
E-mail: zodpovedna.osoba@groupm.com

GroupM Slovakia, s r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava – k rukám zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov