Scrolluj a objavuj
KlikniŤukni a buď priekopníkom
KlikniŤukni a dokáž svoju odvahu

Ciele

Zvýšenie povedomia o vašej značke / produkte

TV reklama

Okrem klasickej spotovej reklamy sa ponúka možnosť hlbšej integrácie značky do televízneho obsahu. Spájanie sa značky môže byť formou sponzoringu, product placementu, injektáže či dokonca participácie na tvorbe samotnej relácie. Spotová reklama v TV je však doposiaľ najefektívnejšia forma reklamy na doručenie reklamného odkazu masovému publiku.

Online Display, Video a Audio

Našim cieľom je prinášať klientom čo najväčšiu efektivitu komunikácie. Preto pri práci s týmito assetmi veľmi často využívame dáta umožňujúce čo najpresnejsišie cielenie, ktoré je jedným z kľučových faktorov pre úspech odkomunikovania posolstva. Klientské, či naše vlastné dáta kombinujeme s dátami tretích strán a vďaka týmto parametrom dosahujeme nadpriemerné výsledky. Maximalizáciu efektu navyše dosahujeme cez tzv. ,,addressability” technológiu, vďaka ktorej každému užívateľovi zobrazíme len pre neho relevatný vizuál a posolstvo. Využitie dát v digitálnej reklame vyžaduje dodržiavanie etických a právnych princípov, ako sú ochrana osobných údajov, transparentnosť a súhlas používateľov.

OOH reklama

Outdoorová reklama ponúka široké možnosti na komunikáciu značky. Od klasických billboardov alebo citylightov cez veľké imidžové plochy až po rôzne reklamné bicykle a pútavé mappingy. Kvalitný výber plôch je základom úspechu na dostatočnú frekvenciu zásahu a doručenie reklamného posolstva.

RADIO reklama

Rozhlasová reklama ponúka možnosť „prehovoriť“ k cieľovému publiku na miestach, kde má televízia pauzu. V práci, v aute, doma pri rôznych činnostiach. Vďaka opakovanému zásahu sa dokáže veľmi efektívne dostať do povedomia ľudí, pričom cenová efektivita je veľmi vysoká.

PRINTOVÁ reklama

Zahŕňa reklamu v novinách a časopisoch. Je dôležité správne analyzovať mediálne správanie cieľovej skupiny, vybrať správny mix titulov, rozsah opakovaní a časový rámec. Formy printovej reklamy zahŕňajú klasickú inzerciu, PR, advertoriály, špeciálne natívne projekty či vkladanie vzoriek a produktov.

Viac návštevníkov na vašom webe

KOMPLEXNÝ AUDIT WEB STRÁNKY

Komplexný audit web stránky je proces, ktorý pokrýva technické, obsahové, dizajnové, konkurenčné a celkovo užívateľské aspekty webu. Cieľom auditu je identifikovať jeho silné a slabé stránky a zároveň identifikovať príležitosti na zlepšenie, či navrhnúť riešenia pre existujúce problémy. Komplexný audit web stránky pomáha zvýšiť návštevnosť, konverzie, zákaznícku spokojnosť a dôveru.

Onpage SEO (Search Engine Optimization)

Onpage SEO je súbor techník a postupov, ktoré sa používajú na optimalizáciu webovej stránky pre vyhľadávače a návštevníkov. Onpage SEO zahŕňa napríklad výber kľúčových slov, tvorbu nadpisov, meta popisov, URL adries, interných odkazov, obsahu a obrázkov. Cieľom onpage SEO je zvýšiť relevanciu, kvalitu a rýchlosť webovej stránky, aby bola lepšie hodnotená vyhľadávačmi a pritiahla viac návštevníkov.

Offpage SEO (Search Engine Optimization)

Offpage SEO je súbor techník, ktoré slúžia na zlepšenie pozície webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávačov. Offpage SEO sa zaoberá faktormi, ktoré nie sú priamo ovplyvnené obsahom alebo kódom stránky, ale závisia od jej popularity, dôveryhodnosti a autority. Medzi offpage SEO faktory patrí napríklad počet a kvalita spätných odkazov z domén s vysokou autoritou, online recenzie, previazanie so sociálnymi sieťami a ďalšie.

SEM - komplexná správa vyhľadávania v Google

Platené vyhľadávanie v Google je forma online marketingu, ktorá umožňuje inzerentom zobrazovať svoje reklamy v pozíciách popredných výsledkov vyhľadávania v Google. Inzerenti platia len za kliknutia na svoje reklamy, nie za zobrazenia. Platené vyhľadávanie v Google pomáha inzerentom dosiahnuť cieľové publikum, zvýšiť návštevnosť webu a zvýšiť konverzie.

PPC reklama

PPC reklama je skratka pre pay-per-click reklamu, čo je forma online marketingu, kde inzerenti platia za každé kliknutie na svoju reklamu. PPC reklamy sú u nás najčastejšie reklamné rozhrania Google ads a Facebook / Instagram ads, prípadne PPC formy programatickej reklamy. Cieľom PPC reklamy je prilákať návštevníkov na webovú stránku inzerenta, kde môžu vykonať nejakú akciu, napríklad kúpiť produkt, prihlásiť sa na odber newslettera alebo vyplniť formulár.

Zaujať zákazníkov tam, kde sa nachádzajú

SPRÁVA SOCIÁLNYCH SIETÍ

Správna stratégia a konzistentná taktika na sociálnych sieťach pomáha značkám byť bližšie k svojim zákazníkom, vytvárať si s nimi lojálny a dlhodobý vzťah a zároveň lepšie pochopiť ich potreby a očakávania. Na Slovensku sú najsilnejšími hráčmi Facebook, Instagram, TikTok a LinkedIn. Na každú z týchto sietí funguje iná taktika a vôbec nie je pravidlom, že každá z týchto sietí je vhodná pre komunikáciu akejkoľvek značky. Pre správnu identifikáciu najefektívnejšieho riešenia je preto kľúčový audit možností a príležitostí, vydefinovanie stratégie a následne stanovený harmonogram pre značku relevantných taktík a aktivít.

INFLUENCER MARKETING

Influencer marketing je forma marketingu, ktorá využíva vplyv a dosah populárnych osobností na sociálnych médiách alebo iných platformách. Cieľom influencer marketingu je zvýšiť povedomie o značke, produkte alebo službe, ovplyvniť nákupné rozhodnutia alebo vytvoriť lojálnu komunitu zákazníkov. Influenceri sú ľudia, ktorí majú veľké množstvo sledovateľov, dôveryhodnosť a autoritu v určitej oblasti alebo téme. Spolupracujú so značkami na vytváraní obsahu, ktorý je relevantný, autentický a hodnotný pre ich publikum.

NATÍVNA REKLAMA

Natívna reklama je forma reklamy, ktorá sa prispôsobuje obsahu, ,,jazyku” a dizajnu prostredia, v ktorom sa zobrazuje. Natívna reklama sa snaží poskytnúť užitočné informácie alebo zábavu, namiesto toho, aby rušila alebo prerušovala pozornosť čitateľa. Jej forma môže byť v podobe textu, videa, audia, infografiky, či rovno storytellingu.

Väčší počet objednávok alebo konverzií

UX

UX web stránky je skratka pre užívateľské rozhranie webovej stránky. Je to spôsob, akým webová stránka komunikuje s návštevníkmi, umožňuje im vykonávať úlohy a poskytuje im príjemný zážitok. UX web stránky zahŕňa aspekty ako dizajn, obsah, navigácia, interakcia, prispôsobivosť a dostupnosť. UX web stránky je dôležitý pre úspech akejkoľvek webovej stránky, pretože ovplyvňuje spokojnosť, vernosť a konverziu návštevníkov.

SEM - komplexná správa vyľadávania v Google

Platené vyhľadávanie v Google je forma online marketingu, ktorá umožňuje inzerentom zobrazovať svoje reklamy v pozíciách popredných výsledkov vyhľadávania v Google. Inzerenti platia len za kliknutia na svoje reklamy, nie za zobrazenia. Platené vyhľadávanie v Google pomáha inzerentom dosiahnuť cieľové publikum, zvýšiť návštevnosť webu a zvýšiť konverzie.

PAY-PER-CLICK PLATFORMY

PPC reklama je skratka pre pay-per-click reklamu, čo je forma online marketingu, kde inzerenti platia za každé kliknutie na svoju reklamu. PPC reklamy sú u nás najčastejšie reklamné rozhrania Google ads a Facebook / Instagram ads, prípadne PPC formy programatickej reklamy. Cieľom PPC reklamy je prilákať návštevníkov na webovú stránku inzerenta, kde môžu vykonať nejakú akciu, napríklad kúpiť produkt, prihlásiť sa na odber newslettera alebo vyplniť formulár.

WEBOVÁ ANALYTIKA

Webová analytika je proces zberu, merania a analýzy dát o návštevnosti a správaní používateľov na webových stránkach. Cieľom webovej analytiky je pomôcť digitálnym špecialistom optimalizovať výkon, obsah a konverzie konkrétnych webových stránok. Zároveň pomáha eliminovať neefektívne investované prostriedky a tieto naopak premiestniť do najviac efektívnych riešení digitálneho marketingu.

E-COMMERCE

E-commerce marketing je súbor stratégií a taktík, ktoré pomáhajú zvýšiť povedomie o online obchode, prilákať zákazníkov a podporiť nákupy. E-commerce marketing využíva rôzne kanály digitálneho marketingu, ako sú tzv. predaje prostredníctvom shopping ads (Google, Facebook, Instagram), dynamický retargeting, porovnávače cien a agregátory produktov (napr. Heureka, Favi), e-mail, vyhľadávače, blogy alebo influencerov. Cieľom e-commerce marketingu je vytvoriť silnú značku, budovať dôveru a lojalitu a zvyšovať konverzie a ziskovosť.

AFFILIATE

Affiliate je spôsob online marketingu, ktorý spočíva v tom, kde spolupracujúca strana (affiliate partner) propaguje produkty alebo služby inej spoločnosti (obchodník) na svojej webovej stránke, blogu, sociálnych sieťach alebo iných kanáloch. Za každý predaj, registráciu alebo inú akciu, ktorú vykoná návštevník, ktorý prišiel z affiliate odkazu, dostane affiliate partner odmenu v podobe provízie.

PRECISION

Precision marketing je spôsob, ako cieliť na konkrétne publikum relevatné posolstvo a to bez toho, aby sme museli vyprodukovať desiatky, stovky, či nebodaj tisíce variácií reklám. Do reklamného formátu s korporátnym dizajnovým jazykom (display, video) sú totiž v reálnom čase vťahované dimenzie, ktoré ho vo výsledku robia pre každé publikum odlišné. My vo Wavemakeri disponujeme priamo ,,precision” technológiou, ktorá umožňuje v rádovo milisekundách zákazníkovi s rozličnými potrebami zobraziť pre neho obrázok, text, eye-catcher a podobne. Precision marketing je teda vo výsledku veľmi efektívny, pretože umožňuje osloviť správnych ľudí v správnom čase a rovno s najlepšou pre nich šitou ponukou.

Next up