Scrolluj a objavuj
KlikniŤukni a buď priekopníkom
KlikniŤukni a dokáž svoju odvahu

Emisná kalkulačka

Klient

Slovak Telekom

Trh

Slovensko

Positive Provocation

Práca s dátami je v marketingu väčšinou využívaná pre zvýšenie efektivity reklamných aktivít a podporu predaja. My sme tentokrát priniesli dátové riešenie, vďaka ktorému budeme schopní minimalizovať negatívny dopad našich reklamných aktivít na životné prostredie.

Zdieľať
Náš prístup
01.
Challenge

Klimatická kríza vedie spoločnosti ako Telekom k tomu, aby sa zaviazali dosiahnuť úplnú uhlíkovú neutralitu aj vrátane vlastnej dodávateľskej siete (scope 1-3).

Reklamné a mediálne aktivity, ktoré v Telekome generujú nezanedbateľné množstvo skleníkových plynov, sú preto prirodzene tiež pod drobnohľadom a máme snahu túto uhlíkovú stopu minimalizovať.

Prvým krokom pri znižovaní emisií z reklamy je identifikácia a spoľahlivé meranie ich hlavných zdrojov. Po vypočítaní výsledku sme sa zamerali na optimalizácie smerujúce k redukcii uhlíkovej stopy.

02.
Insight+Strategy

Z tohto dôvodu sme predstavili uhlíkovú kalkulačku, vyvinutú v spolupráci s poradenskou spoločnosťou z Big4. Kalkulačka rozpoznáva 11 digitálnych a fyzických mediálnych kanálov a do výpočtu vstupuje formát, kvalita súboru alebo váha papiera a samozrejme impresie alebo náklad média. Kalkulačka si tieto vstupy konvertuje do jednotnej metriky, ktorou sú metrické tony oxidu uhličitého, pričom do konečného výpočtu vstupujú všetky fázy životného cyklu reklamy.

Suroviny – pestovanie, ťažba, spracovanie a preprava surovín, ktoré sa používajú na výrobu printových, resp. OOH médií. Táto fáza sa nevzťahuje na digitálne médiá.

Produkcia – napr. v prípade printových médií táto fáza zahŕňa tlač fyzických inzerátov. V prípade digitálnych médií táto fáza zahŕňa výrobu zvuku/obrazu/videa reklamného obsahu.

Distribúcia a uchovávanie reklamných súborov – v prípade printových médií sa táto fáza vzťahuje na fyzickú distribúciu, napr. nákladnými vozidlami/loďami, vrátane prípadného skladovania pred predajom. V prípade digitálnych médií táto fáza zahŕňa uloženie dát v cloude a sieťový prenos súborov zo zdroja k používateľom.

Konzumácia obsahu –predstavuje energiu spojenú so zobrazením reklamy používateľom. Táto definícia použitia predpokladá, že reklama je už nahraná, distribuovaná, resp. uverejnená.

Koniec životného cyklu – pri printových médiách sa táto fáza týka odpadu z vyradeného papiera, resp. OOH materiálov, ktoré sa nedajú opätovne použiť. Pri digitálnej reklame pozostáva z emisií zo zobrazení, ktoré si používateľ nepozrel.

03.
Activation

Jedným z hlavných zistení je, že uchovávanie digitálneho reklamného obsahu a jeho sťahovanie do zariadenia koncového používateľa vytvára v procese najväčšiu uhlíkovú stopu a preto je tu aj najviac príležitostí na znižovanie emisií.

Preto aj obyčajná kompresia TV spotu, ktorý nasadzujeme v TV, môže mať výrazný vplyv na uhlíkovú stopu kampaní, vzhľadom na počet zobrazení a veľký dátový prenos, spôsobený vysokou kvalitou súborov. Rozbehli sme preto diskusiu ohľadom minimalizácie veľkosti dodávaných TV spotov so všetkými zúčastnenými stranami, ktoré sú zodpovedné za doručenie a technické nasadzovanie reklamných spotov (t.j. produkčné spoločnosti a televízie).

Okamžité zmeny sa však dali aplikovať vo flexibilnejších digitálnych médiách.

Výsledky

V televízii a kine bude vždy miesto aj pre dlhšie spoty, avšak na báze reálnych dát sledovanosti videí v digitále vidíme, že optimálna dĺžka pre tento kanál je okolo 15”. Ak upustíme od používania dlhých stopáží v digitálnych kampaniach, uhlíková stopa online videa sa tým môže znížiť až o polovicu.

Kvalita reklamy v digitálnych médiách má význam nielen pre efektivitu, ale aj pre celkovú uhlíkovú stopu  – kupovanie priestoru s vyššou vizibilitou znamená síce drahší priestor, ale vo výsledku nám vďaka tomu stačí menej zobrazení reklamy. Prechodom na vyššiu úroveň programatického nákupu, akým je napríklad header bidding s vyššou garanciou vizibility sa ušetrí cca 10-15% emisií z impresií, kampane, ktoré by aj tak nikto nevidel.

Prvé skúsenosti s kalkulačkou nám ukázali, že veľké zmeny dokážu priniesť aj menšie optimalizácie bez veľkých zásahov do media-mixu.

Growth Stories