Scrolluj a objavuj
KlikniŤukni a buď priekopníkom
KlikniŤukni a dokáž svoju odvahu

Globálne výdavky v reklame presiahnu magickú hranicu 1 bilión dolárov

Zdieľať

Odhadujeme, že globálne príjmy z reklamy v roku 2024 vzrastú o 7,8% na 989,8 miliardy USD, na Slovensku pôjde o nárast o 3,8%.  V roku 2025 príjmy tohto odvetvia prekročia jeden bilión, pričom sa zvýšia o 6,8% na 1,1 bilióna USD, čo je o rok skôr, ako sme predpovedali v decembri 2023.

GroupM identifikovalo 5 kľúčových oblastí, ktoré ovplyvňujú aktuálne dianie reklamného biznisu:

1) Spojené štáty a Čína, dva ekonomické giganty zodpovedné za viac ako polovicu (57,1%) globálnych príjmov z reklamy, budú aj naďalej dominovať tomuto odvetviu. Očakáva sa, že v roku 2024 tieto dve krajiny spoločne navýšia svoje príjmy z reklamy o neuveriteľných 44,5 miliardy USD (bez započítania politických výdavkov v USA). Pre porovnanie, všetky ostatné trhy sveta by mali dosiahnuť kumulatívny nárast len 27,4 miliardy USD, čo je takmer o polovicu menej. Dominantné postavenie USA a Číny sa odráža aj v mediálnom priemysle, kde sídli 22 z 25 najväčších svetových firiem. Tieto dve krajiny spoločne generujú neuveriteľných viac ako 40% svetového HDP.

2) Globálne technologické, mediálne a obchodné giganty čelia rastúcemu tlaku zo strany regulačných orgánov. Vlády po celom svete, najmä v USA, EÚ a Spojenom kráľovstve, zavádzajú prísnejšie protimonopolné a protisúťažné opatrenia v snahe obmedziť ich rastúcu ekonomickú dominanciu a koncentráciu príjmov. Tieto kroky sú priamou reakciou na obavy z narušenia hospodárskej súťaže a potenciálneho zneužívania dominantného postavenia na trhu.

3) Rok 2024 bude z hľadiska volieb mimoriadne rušný. Svoje hlasovacie právo bude uplatňovať polovica svetovej populácie, vrátane takmer miliardy voličov v Indii. Politická reklama tak bude hrať kľúčovú úlohu, najmä v Amerike, Afrike a Ázii. Práve preto sme sa v GroupM tento rok po prvýkrát zamerali na zhromažďovanie údajov o príjmoch z politickej reklamy na nami sledovaných trhoch, aby sme získali komplexnejší obraz o tomto dôležitom segmente.

4) Príjmy zo sponzoringu budú v nasledujúcich piatich rokoch rásť približne rovnakým tempom ako príjmy z reklamy, a to vďaka globalizácii športových líg, tímov a hviezd. Nosenie dresu tímu alebo sledovanie veľkého zápasu poskytuje spojenie a možnosť byť súčasťou globálnych biznisových a kultúrnych konverzácii.

5) Umelá inteligencia (AI) rýchlo mení reklamný priemysel a jej vplyv bude v nasledujúcich rokoch ešte výraznejší. Predpokladáme, že už v roku 2024 bude AI zodpovedná za takmer 70% (69,5%) všetkých príjmov z reklamy. Ešte prekvapivejšie je, že do roku 2029 by mala táto hodnota dosiahnuť až 94,1%, čo je o tri roky skôr, ako sme pôvodne predpokladali. Pre zadávateľov reklamy je preto kľúčové, aby s AI experimentovali, osvojovali si nové znalosti a rozvíjali potrebné zručnosti už dnes. Rozsah tohto vplyvu však bude závisieť opäť od regulácií, ktoré budú formované politickými rozhodnutiami a volebnými cyklami.

Globalizácia je stále silnejšou hnacou silou, napriek niektorým protekcionistickým tendenciám. Kultúrne fenomény ako kórejské seriály na Netflixe či afrobeatová hudba od Rema na Spotify poukazujú na rastúcu silu globálnych trendov. Podobne aj šport si získava čoraz viac fanúšikov po celom svete.

Inovácie, výmena nápadov a spoločný záujem o zlepšenie fungovania reklamného priemyslu sú kľúčom k svetlej budúcnosti, na ktorú sa spoločne tešíme.

Zdroj: This Year, Next Year – GroupM


Michal Vážny

Client Service Director
Wavemaker Slovakia

Next up