Scrolluj a objavuj
KlikniŤukni a buď priekopníkom
KlikniŤukni a dokáž svoju odvahu

Google oznámil ukončenie Similar Audiences

Zdieľať

Google od polovice roka 2023 ukončí existujúci typ publika Similar Audiences. Podobné publiká sa používajú na vytvorenie publika, ktoré cieli na nových užívateľov, ale má podobné charakteristiky ako základné publikum, z ktorého sa vytvára. Tento podobný zoznam sa vytvára buď prostredníctvom zoznamu RLSA (Remarketingové publiká pre reklamy vo vyhľadávaní), alebo prostredníctvom Customer Match (Nahrané vlastné dáta o zákazníkoch).

Google túto zmenu opisuje ako “upgrade” na výkonnejšie a dlhodobé riešenia, ako sú:

  • Optimized targeting pre kampane typu Discovery, Display a Video action
  • Audience expansion pre Video kampane zamerané na reach
  • Smart bidding pre kampane vo Vyhľadávaní a Shopping kampane

V praxi to znamená, že:

  • Od mája 2023 sa prestanú generovať nové segmenty Similar Audience a existujúce segmenty Similar Audiences sa už nebudú pridávať do kampaní a reklamných skupín v Google Ads a Display & Video 360. Reklamné skupiny a kampane, ktoré už používajú segmenty Similar Audiences, budú naďalej fungovať ako doteraz.
  • Od augusta 2023 budú segmenty Similar Audiences odstránené zo všetkých reklamných skupín a kampaní. Naďalej budete mať prístup k historickým údajom pre zobrazenie štatistík segmentov Similar Audiences z minulých kampaní.

Prečo Google robí tieto zmeny?

Táto zmena je súčasťou prechodu spoločnosti Google na dlhodobejšie riešenia pre prácu s publikami (segmentami) predtým ako dôjde k zrušeniu súborov cookies tretích strán v prehliadači Chrome. V súčasnej podobe by podobné publiká a RLSA nemohli správne fungovať v cookieless svete a Google v posledných mesiacoch a rokoch predstavuje rôzne alternatívy, na ktorých pracuje.

Vidíme, že kľúčové správy spoločnosti Google týkajúce sa publík pre budúcnosť sa zameriavajú na generovanie, segmentáciu a používanie trvalých 1st party publík, ako sú napríklad tie, ktoré boli vytvorené prostredníctvom Customer Match, prípadne pomocou pixelu umiestneného na webstránke.

Čo to znamená pre inzerentov?

Veľká časť inzerentov už využíva funkciu Smart Bidding na automatizáciu ponúkanej ceny za kliknutie. Predpokladáme, že odstránenie segmentov Similar Audience v roku 2023 nebude mať podstatný vplyv na inzerentov, ktorí používajú niektorú zo stratégií v rámci Smart Biddingu. Ako vysvetľuje Google, signály, ktoré umožňujú predpovedať, ktoré zobrazenia (alebo kliknutia) majú najvyššiu pravdepodobnosť, že povedú k požadovanému výsledku (konverzii), sa neodstraňujú.

Bohužiaľ, hoci tieto signály môžu zostať zachované, transparentnosť toho, ktoré z týchto signálov najlepšie zodpovedajú požadovanému výkonu, sa zhoršuje.

Inzerenti by preto mali začať skúšať vyššie uvedené nástroje na rozširovanie publika a otestovať ich výkon. Tak ako pri všetkých nástrojoch strojového učenia, aj tu existuje počiatočná fáza učenia. Preto odporúčame začať s testovaním a implementáciou týchto riešení čo najskôr.

Zdroj: Google Support – Changes to audience targeting


Zdenko Mojto

Performance & Programmatic Lead
Wavemaker Slovakia

Next up