Scrolluj a objavuj
KlikniŤukni a buď priekopníkom
KlikniŤukni a dokáž svoju odvahu

Ako si získať ľudí s dynamikou

Klient

Slovak Telekom

Trh

Slovensko

Positive Provocation

Pochopili sme, že keď ide o internet na doma, ľudia skôr reagujú na lokálne prispôsobenú ponuku. To nás viedlo k dynamickým personalizovaný bannerom, ktoré doručili omnoho lepšie výsledky ako všeobecné bannery.

Zdieľať
Náš prístup
01.
Challenge

Slovak Telekom neustále rozširuje svoje pokrytie a zrýchľuje svoj fixný Magio Internet všade, kde je to možné. Nie vždy sú však ľudia dostatočne informovaní o možnostiach rýchlejšieho a kvalitnejšieho internetu vo svojej obci a preto sa často držia svojich overených, obvykle pomalších služieb. Hlavnou úlohou kampane bolo teda túto bariéru prekonať, zlepšiť informovanosť a zdôrazniť ľuďom, že už aj v ich obci je dostupný rýchlejší Magio Internet.

02.
Insight+Strategy

Internet na doma je jednou zo služieb, kde ľudia neradi experimentujú a držia sa pravidla, že ak niečo funguje, netreba to meniť. Netreba sa čudovať, potrebujú ním najčastejšie uspokojiť potreby celej domácnosti, prípadne plniť svoje pracovné povinnosti.

Hlavnú rolu pri výbere preto hrá rýchlosť pripojenia, ale zároveň spoľahlivosť. Osobný prístup lokálnych poskytovateľov preto mnohým vyhovuje, keďže majú v prípade porúch pocit, že sa majú na koho obrátiť.

Práve osobný prístup a lokálna relevancia sa stali nosnými v našej kampani. Zvolili sme preto personalizovanú reklamu a to v najprirodzenejšom prostredí pre tento produkt – na internete.

V kampani sme kládli dôraz na konkrétne lokality s najväčším potenciálom pre rast zákazníckej bázy

03.
Activation

Keďže počet týchto lokalít bol veľký a vieme, že ľudia všeobecne lepšie reagujú na personalizovanú reklamu, rozhodli sme sa pre dynamické bannery s prispôsobeným vizuálom podľa mesta, v ktorom sa banner zobrazil.

Pre porovnanie sme spustili aj všeobecný banner s rovnakým odkazom, len bez mesta a  GEO cielenia.

V kampani sa potvrdilo, že ľudia skôr reagujú na reklamu, z ktorej cítia, že je im prispôsobená a tým pádom je pre nich aj viac relevantná.

Kampaň dopĺňali aj natívne články, ktoré sme tiež cielili na konkrétne obce pomocou príslušných regionálnych spravodajských webov.

Výsledky

Dynamické bannery doručili nadštandardné výsledky. S priemernou mierou prekliku 0,434% doručili 3,5 násobne vyššiu hodnotu ako všeobecná kreatíva (0,124%).

3,5x
vyššie CTR
0.43%
CTR
-50%
cena za klik

Growth Stories