Scrolluj a objavuj
KlikniŤukni a buď priekopníkom
KlikniŤukni a dokáž svoju odvahu

Horké večerné kino

Klient

Plzeňský Prazdroj

Trh

Slovensko

Positive Provocation

Pred znovuuvedením komunikácie značky Radegast na Slovensku sa ukázalo, že slovenským mužom sa s atribútmi ako „pravé horké pivo“ alebo „pivo pre mužov“ nespájala. Preto Radegast a Televízia Markíza vytvorili akýsi mini festival, prehliadku horkých filmov v podobe týždenného pásma pod názvom „Horké večerné kino“.

Zdieľať
Náš prístup
01.
Challenge

Horkosť patrí k správnemu pivu aj ku každodennému životu. Každý deň zažívame „horké“ situácie. Radegast preto svojim prevažne mužským konzumentom ukazuje, že „život je hořký. Bohudík.“

Pred znovuuvedením komunikácie značky na Slovensku výskumy ukazovali, že prepojenie horkosti a mužskosti dokáže slovenských mužov zaujať, ale s Radegastom sa im nespája. Značku bolo preto treba asociovať s atribútmi ako „pravé horké pivo“ alebo „pivo pre mužov“.

02.
Insight+Strategy

Popri televíznej kampani sme preto zostavili prehliadku „horkých“ filmov pod názvom „Horké večerné kino na Dajto“, do ktorej sme vybrali kultové akčné filmy, ktoré priamo zobrazujú hlavného mužského hrdinu ako zdoláva prekážky a výzvy, čiže, povedané rečou Radegastu, ako zažíva svoje „horké chvíľky“.

03.
Activation

Celému pásmu sme vytvorili vlastnú televíznu upútavku, kde voice over divákom sprostredkoval spojitosť horkosti a promovaných filmov. Upútavka bola potom vo vysielaní sponzorovaná značkou Radegast vo forme sponzorských odkazov pred aj po nej.

Navyše sme priamo do filmov zapracovali obrazové sponzorské injektáže, a to v tých najhorkejších chvíľkach.

Výsledky

Tento špecifický televízny projekt nám pomohol významne nakopnúť rast znalosti reklamy práve v období, kedy bola klasická spotová kampaň vypnutá a prispel tak nielen k tomu, že sa Radegastu v priebehu jedného roka podarilo stať najsilnejšou značkou hodnotenou ako „pravé horké pivo“ na Slovensku, ale aj k vynikajúcim predajným výsledkom.

Growth Stories