Scrolluj a objavuj
KlikniŤukni a buď priekopníkom
KlikniŤukni a dokáž svoju odvahu

Jama levova: ako primäť národ, aby sa zapojil do biznisu

Klient

Slovenská sporiteľňa

Trh

Slovensko

Positive Provocation

Využitím insightu o pasívnom postoji Slovákov k investovaniu pri riešení vlastnej výzvy v segmente B2B našla Slovenská sporiteľňa odvahu pozitívne vyprovokovať ľudí, aby o sebe začali uvažovať ako o možných budúcich podnikateľoch.

Problém v špecifickom segmente B2B sme riešili masovým komunikačným prístupom, konkrétne vytvorením kontentového partnerstva medzi SLSP, televíziou Markíza a Wavemaker/GroupM a využitím premiéry licencovaného televízneho formátu Dragons Den na posilnenie podnikateľskej propozície banky medzi širokým publikom.

Zdieľať
Náš prístup
01.
Challenge

Slovenská sporiteľňa už niekoľko rokov zápasí s problémom ako preraziť v segmente B2B bankovníctva a pohybuje sa na 3. – 4. mieste medzi svojimi top konkurentmi, pričom v segmente B2C je jasnou jednotkou. Po otestovaní viacerých komunikačných a kreatívnych prístupov potrebovala banka nájsť atraktívnu a jedinečnú komunikačnú ponuku, ktorá by začala masovo budovať jej pro-podnikateľský atribút.

02.
Insight+Strategy

Pri analýze potenciálu investičných produktov pre banku – teda úlohe, ktorá priamo nesúvisela s B2B ponukou – sme zistili, že ľudia na Slovensku narábajú so svojimi dlhodobými financiami a investíciami veľmi pasívne. Len nepatrný zlomok z tých, ktorí disponujú značnou finančnou rezervou, je ochotný investovať do vlastného podnikateľského projektu, alebo dokonca uvažovať o tom, že by sa stali podnikateľmi.

To nás viedlo k prepojeniu dvoch zdanlivo nesúvisiacich bodov a zrodila sa myšlienka začať vychovávať vlastné nové potenciálne podnikateľské publikum tým, že budeme ľudí provokovať, aby si predstavili, že svoje finančné prostriedky použijú na založenie vlastného biznisu, aby sa zamysleli, ako by to vyzeralo, ak sa jedného dňa stanú podnikateľmi.

03.
Activation

Na vybudovanie tejto motivácie medzi pasívnym masovým publikom sme potrebovali skutočný masový mediálny prostriedok na doručenie posolstva a sprostredkovanie toho, ako sa začínajúci podnikateľ cítí.

Riešenie sme našli v spoločnom projekte obsahového partnerstva Jama levova, lokálnej adaptácie licencovanej relácie Dragons Den. Išlo o prvé partnerstvo svojho druhu na slovenskom trhu, ktoré sprostredkovala skupina Motion Content Group GroupM, pričom SLSP vstúpila do partnerstva s jedným z najväčších vysielateľov TV Markíza.

V Jame levovej, rovnako ako v licenčnom programe, hodnotili slovenskí celebritní podnikatelia a investori prihlásené start-up projekty, a s tými, ktoré sa im páčili, vstupovali do partnerstva.

Slovenská sporiteľňa bola počas celej šou prítomná ako dôveryhodný poradca, ktorý komentoval rozhodnutia investorov a ďalej podporoval najlepšie z prezentovaných projektov. Okrem samotnej televíznej šou banka urobila z komunikácie partnerstva aj tému svojej hlavnej imidžovej reklamnej kampane a ponúkla exkluzívny obsah súvisiaci so šou na svojich vlastných kanáloch.

Výsledky

Epizódu po epizóde získavala Jama levova na sile a prinášala silnú sledovanosť, takže celkovo zasiahla až 53% slovenskej populácie. To už presvedčilo všetkých partnerov, aby sa v roku 2024 pustili do prípravy druhej sezóny.

A v rámci partnerstva sa tiež podarilo presadiť samotnú značku SLSP. U tých, ktorí reláciu sledovali, sme namerali o 18 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú považovať SLSP za banku pre podnikateľov.

Najdôležitejším výsledkom však bolo, že šou skutočne dokázala pozitívne vyprovokovať svojich divákov k tomu, aby začali sami uvažovať o podnikaní. Až 44 % jej divákov dokázala šou inšpirovať k takejto úvahe. A to už je slušný zárodok novej aktívnejšej masy potenciálnych podnikateľov s oveľa väčším príklonom k Slovenskej sporiteľni ako banke pre podnikanie.

53%
zásah SK populácie
44%
divákov show inšpirovala uvažovať o vlastnom biznise

Growth Stories