Scrolluj a objavuj
KlikniŤukni a buď priekopníkom
KlikniŤukni a dokáž svoju odvahu

Sloboda je v tebe

Klient

Slovenská sporiteľňa

Trh

Slovensko

Positive Provocation

So Slovenskou sporiteľňou sme upozornili na ústrednú potrebu mladých ľudí niekam patriť a spoznať samých seba, a pri príprave ideového konceptu kampane sme dostali do popredia úlohu dát a výskumu na to, aby sme mladým túto ich potrebu sebapoznania kampaňou aj reálne pomohli naplniť.

Zdieľať
Náš prístup
01.
Challenge

Slovenská sporiteľňa hľadala cestu, ako čo najviac priblížiť význam slobody spojenej s okrúhlym výročím Zamatovej revolúcie mladým ľuďom vo veku do 30 rokov, ktorí už November 89 na vlastnej koži nezažili. Samozrejme, nakoľko ide o banku, dôležité bolo aj prepojiť hodnotu slobody s vnímaním peňazí.

02.
Insight+Strategy

Pre Slovenskú sporiteľňu sme preto zrealizovali najväčší prieskum o vzťahu mladých k slobode a peniazom v histórii Slovenska. 1800 respondentov vo veku 15-30 rokov sme sa pýtali napríklad na to, ako slobodní sa cítia, čo pre nich sloboda znamená, alebo nakoľko podľa nich peniaze slobode napomáhajú alebo jej naopak bránia.

Dáta z prieskumu sme napokon zhmotnili do unikátnej novej typológie mladých ľudí, založenej na ich vzťahu k slobode a peniazom. Identifikovali sme 11 špecifických typov mladých, od lovcov leteniek, dobyvateľov sveta, optimistických pracantov, cez vreckových rebelov či impulzívnych bohémov až po zasnených prokrastinátorov.

A novembrovú kampaň Slovenskej sporiteľne sme postavili práve na týchto dátach.

03.
Activation

Dáta o všetkých 11 typoch mladých sme naliali do interaktívneho online kvízu, ktorý sa stal ústredným prvkom kampane. Kvíz tak dal všetkým mladým ľuďom na Slovensku možnosť zistiť, do ktorého typu patria a o kúsok lepšie tak spoznať seba samého. Podľa konkrétneho typu sme im potom navyše vedeli ponúknuť relevantné finančné tipy a vhodné bankové produkty. V kampani ich k zapojeniu do kvízu okrem videí, bannerov a formátov na sociálnych sieťach nabádali aj šiesti špeciálne zvolení influenceri, série natívnych článkov a televízne rozhovory s psychológom na tému vzťahu slobody a dospievania.

Výsledky

Mladí spolu dokončili 70 000 kvízov, imidžové atribúty ako Moderná banka a Rozumie mladým výrazne narástli, a hlavne, otvorilo sa o 40% viac účtov pre mladých.

70 000
dokončených kvízov
+40%
otvorených nových účtov medziročne
26%
nárast v atribúte Moderná banka

Growth Stories