Scrolluj a objavuj
KlikniŤukni a buď priekopníkom
KlikniŤukni a dokáž svoju odvahu

Slováci a generatívna umelá inteligencia: Strach alebo príležitosť?

Zdieľať

Séria článkov o aktuálnych trendoch pokračuje treťou časťou zameranou na generatívnu umelú inteligenciu (AI). Ide o pokračovanie zverejňovania výsledkov prieskumu, ktorý sme v októbri 2023 realizovali v spolupráci s GroupM na vzorke 500 respondentov reprezentatívnych na slovenskú online populáciu.

Pozrite si aj ďalšie výsledky:
Aká je dôvera v technologické firmy na Slovensku?
Online nakupovanie na Slovensku

Umelá inteligencia, alebo skôr generatívne modely, prešli pred širokou verejnosťou za posledné 2 roky veľkými zmenami. Od generovania jednoduchých obrázkov (Dall-e 1, 5. január 2021) až po „živo“ konverzujúcich Meta avatarov (27. september 2023) či na video (možno raz naozaj real-time) reagujúci model Gemini od Google DeepMind len pár dní dozadu (6. december 2023).

Pokrok v AI technológiách je extrémne rýchly a preto nás zaujímalo ako túto tému vnímajú Slováci.

1,26 milióna Slovákov už využilo umelú inteligenciu

Výsledky prieskumu nám poskytujú fascinujúci pohľad na to, ako Slováci vnímajú a využívajú umelú inteligenciu. Aj keď je AI stále viac prítomná v našich životoch, zdá sa, že nie všetci sú si jej plne vedomí – 26% respondentov uviedlo, že nevedia, čo AI je. Napriek tomu, mnohí Slováci už umelú inteligenciu aktívne využívajú. Prieskum ukázal, že 15% respondentov ju už viackrát použilo, 19% vyskúšalo raz alebo dvakrát a 40% síce ešte nevyskúšalo, ale už o nej aspoň počuli. Neprekvapí, že viac ako ½ používateľov, ktorí AI použili viackrát je vo veku 15-25 rokov, 21% vo veku 26-35 rokov a 18% vo veku 36-45 rokov.

Použili ste Vy osobne už niekedy umelú inteligenciu prostredníctvom Chat GPT, Bing Chat, Google Bard alebo prostredníctvom obdobných služieb? N=500

ChatGPT je najznámejší AI nástroj

Najznámejší nástroj je ChatGPT od OpenAI. Širokej verejnosti bol predstavený 30. novembra 2022, byť prvým sa vypláca. Tento nástroj pozná 50% online populácie. Nasleduje Google Bard (27%), pri ktorom s predstavením Google Gemini, ktoré Google implementuje do Barda, bude zaujímavé sledovať či a koľko podielu sa mú podarí ukrojiť konkurentom. Bing Chat, ktorý používa ChatGPT je až na treťom mieste (24%). Ostatné nástroje pozná menej ako tretina respondentov.

Ktoré z nasledovných modelov/nástrojov umelej inteligencie poznáte? N=379

ChatGPT je aj najviac používaný

Spomedzi respondentov, ktorí umelú inteligenciu použili, je najpoužívanejší Chat GPT. Tento nástroj použilo 680 tisíc Slovákov, t.j. približne polovica tých, čo ho poznajú. Používanie pekne kopíruje znalosť, nasledujú Google Bard, Bing Chat a ostatné AI nástroje.

Ktoré z nasledovných modelov/nástrojov umelej inteligencie používate? N=175

AI slúži najmä na hľadanie informácií

Zaujímavé je aj to, na čo Slováci využívajú umelú inteligenciu. Najviac ľudí, až 0,8 milióna (64% z tých, čo AI už použili), použilo AI na vyhľadávanie informácií. Na zábavu ju využilo 570 tisíc Slovákov (46%) a na prácu 420 tisíc (33%). Nezaostávajú ani študenti, 28% Slovákov použilo AI do školy.

Ako ste využili umelú inteligenciu? N=379

Ľudia nemajú strach z AI

Pokiaľ ide o názory na umelú inteligenciu, najviac respondentov súhlasí s tvrdením, že umelá inteligencia ohrozí pracovné miesta (39%, 60% vrátane skôr súhlasím), ale zároveň, že poslúži na zlepšenie procesov a produktivity (26%, 53% vrátane skôr súhlasím). Navyše si myslia, že by AI mala byť regulovaná štátom (28%, 44% vrátane skôr súhlasím).

Napriek tomu, len 20% ľudí (30% vrátane skôr súhlasím) vyjadrilo strach z umelej inteligencie.

Najmenej sa ľudia vedia vyjadriť k tvrdeniam ohľadom regulácie AI štátom a vzniku sociálnych nerovností pôsobením AI (zhodne po 14% sa nevie vyjadriť).

Ktoré z nasledovných tvrdení najlepšie vyjadrujú váš názor na umelú inteligenciu? / Ohodnoťte nasledovné tvrdenia na škále, nakoľko s nimi súhlasíte. N=379

Prieskumy ako tento nám ukazujú, že aj keď sa umelá inteligencia stáva bežnou súčasťou našich životov, existuje potreba lepšieho vzdelávania a informovanosti verejnosti o týchto nových technológiách. Mladí ľudia prirodzene adoptujú nové technológie skôr, tak to je aj s AI. Staršie generácie potrebujú osvetu, lebo bez ohľadu na to, či vnímame umelú inteligenciu ako strach alebo príležitosť, je jasné, že jej vplyv na našu spoločnosť bude narastať.


Peter Martiňák

Digital & Addressable Manager
Wavemaker Slovakia

Barbora Gabrižová

Head of Data & Analytics
GroupM

Next up