Scrolluj a objavuj
KlikniŤukni a buď priekopníkom
KlikniŤukni a dokáž svoju odvahu

Ochladenie na mediálnom trhu? Toto sú trendy vo výdavkoch

Zdieľať

GroupM pravidelne analyzuje ekonomické, technologické, kultúrne, či geopolitické faktory, ktoré významne ovplyvňujú aj vývoj na trhu mediálnych investícií. V roku 2023 sme odhadovali celosvetovo rast o 5,8%, zatiaľ čo v tomto roku sa mierne spomalí na 5,3%.

Digitálny sektor, tým myslíme ,,čistý” digitálny sektor, bez digitálnych rozšírení tradičných médií, ako sú digitálne out-of-home (DOOH), webové stránky rozhlasových staníc alebo printových vydavateľstiev ukončil rok 2023 s rastom 9,2%. Výdavky do digitálu celosvetovo reprezentujú 69% všetkých výdavkov. Predpokladá sa, že do roku 2028 bude digitálna reklama väčšia ako celé reklamné odvetvie v roku 2022.

V rámci digitálu retailové médiá zostávajú najmenším, ale najrýchlejšie rastúcim segmentom, ktorý v roku 2023 pridal viac ako 10 miliárd USD a podľa prognózy v roku 2024 vzrastie o 8,3%. Lídrami sú Čína a USA, ktoré pokrývajú podiel 78% celosvetových výdavkov. Očakávame, že do roku 2028 príjmy z maloobchodných médií prekročia príjmy z lineárnej televízie a KTV spolu.

Televízia vrátane CTV je tretím najväčším kanálom z hľadiska globálnych príjmov z reklamy, pričom v roku 2023 klesol na 17,9% celkových príjmov a v najbližších rokov predpovedáme iba 1-2% rast. Connected TV tvorí približne 20% a medziročne vykazuje 10% rast.

Out-of-home (OOH) podľa prognózy vzrastie za rok 2023 o 10,3%, hoci úroveň z roku 2019 prekročí až v roku 2024. Digitalizácia outdooru sa dostala na úroveň 36%, ďalší rast bude prebiehať veľmi pozvoľne.

Audio si najbližšie roky bude udržiavať rovnaké výdavky, akurát distribúcia pôjde viacej smerom k digitálnemu audiu, najväčší hráč Spotify vykazuje medziročne 30% nárasty pri reklamou podporovanej verzii.

Print naďalej klesá jednociferným tempom a veľké zmeny sa neočakávajú.

A ako sme na tom na Slovensku?

Rast slovenského mediálneho trhu sa v roku 2023 odhadoval na úrovni o 8,5%, najmä vďaka YT a sociálnym médiám. Vzhľadom na zhoršujúcu sa prognózu vývoja ekonomiky sa očakáva, že v roku 2024 sa tempo rastu zníži o polovicu na 4,3%.

Slovenské mediálne investície zatiaľ nezrkadlia svetové trendy z pohľadu pomeru TV a online výdavkov.
TV stále predstavuje kľúčové médium pre veľkých zadávateľov, jej podiel sa pohybuje na úrovni 30,6% v rámci celého trhu, pri raste 6% za rok 2023. Nastáva mierne ochladenie, tento rok predpokládame rast k 4%.

Výdavky na digitálne médiá sú ťahané YT (odhadovaný rast 30%) a Meta (15-20%), ktoré využívajú chýbajúce alternatívy videa a rast rozpočtov sledujúcich „engagement“ ciele. Natívna reklama a riadkové inzercie (classifieds) tiež vykazujú zdravý rast, zatiaľ čo display, performance vrátane searchu vykazujú určité tendencie k ochladeniu.

Investície do rozhlasu sa za rok 2023 zotavujú vďaka stabilnému trhu a pretrvávajúcemu vysokému dopytu po TV. Investície do OOH výrazne podporil volebný cyklus, aj tento rok nás čaká dvojica volieb, ktoré pomôžu tomuto mediatypu. Obidva typy médií budú v strednodobom horizonte trpieť vzhľadom na chýbajúce investície do digitalizácie.

Tlačové médiá vykazujú krátkodobé mierne oživenie vďaka niekoľkým návratom maloobchodných promo/letákových dlhodobých kampaní. Predpokladáme, že najbližšie roky začnú opäť klesať.

Zdroj: This Year, Next Year – GroupM


Michal Vážny

Client Service Director
Wavemaker Slovakia

Next up